Hoe adviseren we in het geheim?

Er komt een nieuwe directeur op onze school en 1 mr-lid heeft zitting in de benoemingsadviescommissie. In hoeverre is op die manier de medezeggenschap vertegenwoordigd? Onze collega mag geen informatie delen voor de benoeming een feit is, wat laat dat nog voor ruimte voor het adviesrecht van de mr?

 

Antwoord

Dat er een mr-lid in de commissie zit die adviseert over de benoeming is geen vervanging van de eigen rol van de mr, later in de procedure. Ook als uw mr-collega tevens zitting heeft in de sollicitatiecommissie houdt de voltallig mr de eigen wettelijke adviesbevoegdheid. Geheimhouding betekent niet dat de leden van benoemingsadviescommissie voor eeuwig moeten zwijgen. Over de komende benoeming van de schoolleiding moeten mr-leden onderling kunnen spreken in vertrouwelijkheid en dat kan alleen door relevante informatie te delen. Tijdens de procedure bepaalde informatie geheim houden kan alleen met een motivering en voor een beperkte tijd. In de laatste fase van de procedure moet de mr een benoemingsvoorstel krijgen waarover alle leden met kennis van zaken kunnen spreken; het adviesrecht is geen kwestie van afstempelen.

Ook interessant voor jou

image description