Hoe beoordelen we nieuwe functies?

De directie vraagt instemming op een gewijzigd functiebouwwerk waarin ook nieuwe functies staan. We weten daar als mr vol nieuwe leden niet goed raad mee. Waar moeten we op letten?

Antwoord

Dit is inderdaad een zaak voor de personeelsgeleding, zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. In de cao’s voor primair en voortgezet onderwijs staan aanbevelingen voor normfuncties. Bij het beschrijven en waarderen van de functies doet uw schoolbestuur een beroep op een gecertificeerde deskundige. Die moet zowel de werkgever als de mr uit kunnen leggen wat de redenen zijn om functies op de voorgestelde manier te beschrijven en te waarderen. Voor de mr is de kern van de zaak: past wat op papier staat bij de werkelijkheid? Bij een nieuwe functie kan een proefperiode gelden van maximaal twee jaar, waarna u samen evalueert. En aangezien het vaststellen van het functiebouwwerk jaarlijks terugkeert, doet u daar als mr vanzelf ervaring mee op.

Ook interessant voor jou