Hoe houden we de stemmen in evenwicht?

Onze drie scholen hebben een mr en voor medezeggenschap bij de stichting is er een gmr met uit elke school twee personeelsleden en twee ouders. Nu krijgt die gmr er een lid bij vanuit de nieuwe medezeggenschapsraad van de centrale dienst. Zo heeft de gmr straks zes ouders tegen zeven personeelsleden, terwijl dit in evenwicht hoort te zijn. Kunnen we dit oplossen met een gewichtenregeling, zodat ieder personeelslid voor 6/7de deel stemt?

Antwoord

Voor de scholen moet u inderdaad een gmr hebben, maar voor de centrale dienst hoeft dat niet. Vandaar vermoedelijk dat de wetgever hierover niets heeft geregeld. Bij de gesprekken in de gmr is kennis vanuit de centrale dienst natuurlijk vaak wel zeer welkom. Dat kan informeel door in de gmr-vergaderingen iemand uit de centrale dienst mee te laten praten. Als er een keer iets speelt waarover de gmr en de centrale dienst beide advies- of instemmingsrecht hebben, brengen zij ieder apart hun advies uit of verlenen ze instemming. Dit speelt bijvoorbeeld bij het aangaan van een duurzame samenwerking of een besturenfusie.

Wilt u het toch liever met een formele afvaardiging regelen, dan is stemgewicht geen oplossing: de wet kent alleen mr-zetels die door personen worden ingenomen. Om de pariteit in de gmr toch te behouden, kunt u een van de scholen het recht geven om een extra ouder in de mr af te vaardigen: dan ‘staat’ het weer 7-7.