Hoe zit dat toch met die vrije verlofuren?

Onze mr denkt anders over de vijftig verlofuren in de cao voortgezet onderwijs dan de directie. U schreef eerder dat de werknemer de vrije keus heeft bij het opnemen van deze uren en dat de werkgever moet zorgen dat de onderwijskwaliteit op peil blijft, maar waar staat dat precies in de cao?

Antwoord

De cao-tekst voortgezet onderwijs is duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar. Artikel 7.1. sub 1: de werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en die de persoonlijke situatie en de duurzame inzetbaarheid ver.groten. Artikel 7.2 lid 1 sub a: de leraar heeft het recht om het basisbudget naar eigen inzicht te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden. (..) Artikel 7.2 lid 2 sub a: de werknemer heeft het recht om het basisbudget in te zetten als verlof. (..) De begrenzing van het recht om zelf te kiezen wanneer u de vijftig uur opneemt kan liggen in zwaarwegende school-organisatorische of financiƫle redenen. De werkgever zal echter duidelijk moeten onderbouwen, dat de keuze van de werknemer hiermee strijdig is en dat de werkgever redelijkerwijs niet tegemoet kan komen aan de wensen van de werknemer. Als het collectief belang zwaarder moet wegen dan het individueel belang, dient de school dit per geval aan te tonen.