Hoe zit het met de werkdruk?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een online instrument ontwikkeld waarmee scholen kunnen toetsen of ze voldoen aan de wet- en regelgeving als het gaat om het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Het gaat dan om bijvoorbeeld pesten, werkdruk, agressie en discriminatie. Sinds 1 mei controleert de inspectie SZW of onderwijsinstellingen wel genoeg doen om PSA te voorkomen en te beheersen. De pmr heeft instemmingsrecht op de manier waarop de werkgever dat aanpakt. Met de nieuwe ‘zelfinspectietool’ kun je als organisatie alvast checken hoe het ervoor staat. Mocht de inspectie langskomen, dan heeft de pmr overigens ‘vergezelrecht’ tijdens het bezoek.

De zelfinspectietool is te vinden via werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl