Hoeveel uren voor de deelraad?

Voor de voorzitter en secretaris van onze deelraad zijn 400 uur per jaar beschikbaar, de directie wil voortaan uren inzetten op basis van ‘redelijkheid’. Onze mr zegt dat dit via het reglement moet, maar de directie houdt vast aan de andere toedeling van uren. Wat doen we nu?

Antwoord

Evalueren van medezeggenschap is altijd goed, maar als dat uitsluitend neerkomt op het beknibbelen van de faciliteiten maakt uw directie de verkeerde keuze. De 400 uur voor uw deelraad, is het cao-minimum: ieder dr-lid krijgt 100 uur, de voorzitter heeft recht op 150 extra uren en de secretaris op 50.Mr-werk kan meer uren vragen als u de noodzaak kunt aantonen met een activiteitenplan. De bestaande faciliteiten in uren en geld moeten gebaseerd zijn op eerdere afspraken met uw voorgangers. Ze horen te zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut of in de reglementen rond medezeggenschap in uw organisatie. Daar kan de directie niet eenzijdig aan morrelen. Wees wel alert: zodra er iets op tafel ligt wat eruitziet als een voorgenomen besluit, is het tijd om nietigheid in te roepen.
Daar mag u maximaal zes weken over doen en vakanties zijn geen reden tot uitstel.