Instemmingsrecht?

Onze school zoekt samenwerking met andere besturen in de omgeving om samen een oplossing te vinden voor het lerarentekort. Valt dit onder het instemmingsrecht voor duurzame samenwerking?

Het lerarentekort is in veel gebieden de komende jaren een blijvertje, dus het onderwijs heeft weinig aan oplossingen die zich alleen op de korte termijn richten. Zowel het tekort als de maatregelen om er iets tegen te doen hebben gevolgen voor uw school en zijn daarmee onderwerp van gesprek in de mr. U heeft allereerst het recht op informatie en verstandige bestuurders bespreken alle idee├źn, rijp en groen, met de medezeggenschap.

De Wet medezeggenschap op scholen kent een adviesrecht voor duurzame samenwerking voor de hele mr, en per geleding een instemmingsrecht voor de regeling van de gevolgen. Dat gaat meestal om contractuele afspraken. Denk aan een gedeeld bestuursbureau, detachering van personeel, gebruik van elkaars gebouwen, aanstellingsbeleid. Of dit instemmingsrecht van de personeelsgeleding ook van toepassing is op maatregelen tegen het lerarentekort hangt daarmee af van het karakter van die maatregelen.