Integratie via sluipweg

Geachte directeur, wilt u zorgdragen voor integratie met de andere vier stichtingen die ieder hun scholen onder de paraplu hebben gebracht van de bestuurlijke samenwerking? En neemt u gelijk de medezeggenschap mee?

De directeur geeft gehoor, maar de mr ruikt onraad. Welke integratie is hier aan de orde en waarom is de mr niet eerst advies gevraagd? Hoe zit dat met de aangekondigde verdubbeling van de kosten voor centrale diensten? Enkele jaren eerder is maximale decentralisatie afgesproken. Wat nu lijkt te gebeuren is daarmee in strijd en dergelijke wijzigingen van de schoolorganisatie komen neer op een fusie (instemmingsrecht) of een duurzame samenwerking (adviesrecht). De mr trekt alles uit de kast en roept nietigheid in.Het bevoegd gezag schermt met prachtige termen als ‘interne heroriëntatie’ en ‘synergie van de administratieve organisatie’. Er ligt een advies van de accountant en de ontwikkelingen zijn het logisch gevolg van gemaakte afspraken. Er is geen besluit en daarmee geen geschil, vindt het bestuur.
Daar denkt de commissie toch anders over. Het plan komt niet neer op een fusie en nog niet op een verandering van de organisatie – daar zijn concretere adviesplichtige voornemens voor nodig. Maar de opdracht aan de directeur komt wel neer op een andere aanpak van de afgesproken samenwerking en daar hoort de mr advies over te geven. Aangezien het bestuur de medezeggenschap geen kans heeft gegeven, mag de integratie niet worden uitgevoerd.

LCG WMS, 107952, 30 mei 2018
Verschenen in infomr 3/2018