Intern begeleider in de mr, kan dat?

Een van onze intern begeleiders wil in de mr, maar kan dat wel gezien de specifieke taak en relatie van zo’n collega?

U zegt het al: een intern begeleider is een collega. De medezeggenschapsraad treedt op namens alle werknemers, ook ondersteunend personeel.

De tekst van de wet beschrijft alleen wie er echt niet in mag:“Geen lid van de mr kunnen zijn degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de mr kan niet tevens lid zijn van de mr.”

Een intern begeleider is geen deel van het bevoegd gezag, en krijgt ook zelden de taak om namens het bevoegd gezag met u te overleggen. Dat is meer iets voor een locatieleider of directeur. U kunt de intern begeleider in uw mr verwelkomen.