Kan de nieuwe rector iemand mandateren als overlegpartner?

Onze school heeft een nieuwe rector aangesteld die niet alle overleggen met de mr zelf wil voeren. Kan hij een sectordirecteur mandateren om in zijn plaats op te treden en elke keer mee te komen?

Antwoord

In het managementstatuut hoort te staan wie de overlegpartner van de mr is. Dat kunnen meerdere leden van het managementteam zijn, als ze maar de bevoegdheid hebben om toezeggingen te doen tijdens de overlegvergadering. Ten overvloede: in uw ‘eigen’ mr-vergadering heeft de overlegpartner geen rol, ook niet als toehoorder. Neem de ruimte om onder elkaar vrijuit te bespreken hoe u over de agendapunten denkt en ga pas na het bepalen van een voorlopig standpunt en uw vragen rond de tafel met het management. In de overlegvergadering is de mr leidend en bepaalt uw eigen voorzitter het verloop en de afwikkeling van de agenda.

Ook interessant voor jou

image description