Kijk uit met kopietjes

Als een school iets wil leren uit de uitspraak in een klachtprocedure, mag die tekst dan onder ogen komen van de betrokken personeelsleden en het stichtingsbestuur?

De klagende ouders vinden van niet wanneer blijkt dat hun namen en bijbehorende privacygevoelige gegevens zijn opgenomen in de documenten. En dus dienen zij nog een klacht in.

De klachtencommissie wijst erop dat direct betrokkenen ook aan geanonimiseerde documenten kunnen zien om wie het gaat; zij kennen de zaak immers goed. Wel wijst de commissie erop dat het beter is documenten met persoonsgegevens alleen te bespreken of ter inzage te geven, dus geen kopietjes te verstrekken. Zo’n kopietje kan namelijk weer ergens opduiken waar dat niet de bedoeling is.