Klagen over mr is optie

Als de medezeggenschapsraad niet goed functioneert, bij wie kan een personeelslid, ouder of leerling dan terecht?

Wachten op de volgende verkiezingen was geen optie voor een ouder die de mr op de basisschool van haar kinderen veel te weinig informatie zag delen met de achterban. Dat ging onder andere over problematische kwesties als een analyse van de onderwijskwaliteit en financiĆ«le gevolgen van nieuwbouw. Aangezien de mr-leden het probleem niet zagen, stapte deze ouder naar het college van bestuur en de raad van toezicht, die evenmin vonden dat er iets aan de hand was. De meeste mensen zouden het bijltje er allang bij hebben neergegooid, maar deze ouder zocht het hogerop en kwam terecht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. En die deed voor de fijnproevers eerst een verrassende tussenuitspraak: klagen over het functioneren van de mr kan bij de klachtencommissies, want de mr is onderdeel van de school als rechtspersoon. Ook al is de medezeggenschapsraad onafhankelijk van het bestuur, het klachtrecht is er als laagdrempelige voorziening voor alles dat op school gebeurt. Het onderzoek naar zo’n klacht kan een belangrijke stap betekenen naar oplossing van het conflict en behoud of verbetering van de onderwijskwaliteit, voegt de commissie nog toe.

De commissie kwam na extra onderzoek enkele maanden later tot een uitspraak over de klacht zelf. Die was deels gegrond: de mr heeft in het verleden steken laten vallen door de achterban onvoldoende of onvolledig te informeren. Vervolgens schoten de raad en de schoolleiding in hun schulp toen er kritiek kwam. Maar dankzij de vasthoudendheid van de klaagster is het in de ogen van de commissie toch goed gekomen. Zelfevaluatie en nascholing zorgden voor verbeteringen bij de mr, terwijl schoolleiding en toezichthouder voldeden in hun rol als adviseur op afstand met beschikbaarstelling van faciliteiten; bestemd voor die nascholing bijvoorbeeld.
Als laatste adviseert de commissie deze mr en bestuur nog om in het reglement een passage op te nemen over situaties waarin geen informatie openbaar wordt gemaakt, zodat ook daar duidelijkheid over bestaat.

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 036, 24 november 2016