Klassiek heeft een prijs

Oei, het aantal leerlingen Grieks en Latijn in de klassen 5 en 6 van het gymnasium is laag: tijd om de klassen samen te voegen, vindt de rector, die het niet nodig oordeelt om instemming van de deelraad te vragen.

Hardleers, want in 2017 is een soortgelijk besluit al nietig verklaard en ook dit keer staan de medezeggenschappers op hun strepen. Samenvoegen van de hoogste klassen is volgens de deelraad een ingreep in het schoolplan, de lessentabel en de formatie. De rector zet daartegenover dat de maatregel een oplossing is voor onrendabele uren in de bovenbouw, terwijl de leerlingen evenveel lesuren houden. De leerkrachten hoeven slechts gedifferentieerd les te geven.De commissie fluit de rector terug: de maatregel beïnvloedt de kwaliteit van het onderwijs, en daarover moet de school eerst praten met de medezeggenschappers op basis van instemmingsrecht. Klas 5 en 6 houden dit schooljaar hun aparte lessen in de klassieke talen.