Kleine school, minder overleg?

Ons bestuur, dat intern het toezicht doet, vindt een gesprek van de mr met de toezichthoudende bestuursleden overbodig omdat we elk jaar met het volledig bestuur overleggen. Ook hoeven we volgens hen niet in de sollicitatiecommissie te zitten bij bestuursvacatures. Klopt dat?

Antwoord

Als er geen raad van toezicht is, vraagt dat extra zorgvuldigheid van de bestuurders die het functioneren van zichzelf en hun collega’s controleren. Juist dan is een apart gesprek tussen de interne toezichthouders en de mr van belang, zodat er zo vrij mogelijk gesproken kan worden over het functioneren van bestuur en directie. Bij een bestuursvacature geldt gewoon het wettelijk recht van de mr om advies te geven en om een ouder en een personeelslid af te vaardigen naar de sollicitatiecommissie.

Ook interessant voor jou