Komt onze collega in de mr namens ouders of personeel?

Een van onze leerkrachten wil zich kandidaat stellen voor de mr, maar zij is ook ouder van een van de leerlingen. Namens welke geleding kan ze toetreden, of is er een dubbel mandaat?

De combinatie van ouder en personeelslid komt zeker op basisscholen vaker voor, maar er is geen wettelijke regel over de positie in de medezeggenschap en ook de voorbeeldreglementen zeggen er niets over.

Toch is het wel praktisch en verstandig om de gewenste positie bij de verkiezingen duidelijk aan te geven. De keus ligt dan bij de betrokkene: stelt die zich kandidaat als ouder of als personeelslid? Een dubbel mandaat bestaat niet.

Let er na de verkiezingen op dat er geen rolverwarring ontstaat als het om specifieke bevoegdheden van de geleding gaat, maar schroom niet om de beschikbare kennis van de ouder-collega te gebruiken waar dat van pas komt.