Kunnen we schuiven met de werkdrukgelden?

Ons team wil de werkdrukgelden flexibel kunnen besteden, maar hoe is dat mogelijk als we onze keuzes moeten omzetten in een benoeming? Wat als we volgend jaar minder uren voor vakleerkrachten willen en meer voor onderwijsassistenten?

Inderdaad krijgt de beslissing van het team over de inzet van werkdrukgelden een vervolg in het formatieplan, dat bij de mr op de agenda staat. De enige manier om flexibiliteit te houden, is de extra formatie van de werkdrukgelden aan te stellen op tijdelijke dienstverbanden. Het is de vraag of het verstandig is voor de continuïteit om zo te werken en het leidt zeker tot discussies in de mr. De personeelsgeleding heeft na het eerste jaar instemmingsrecht op het volledige werkverdelingsplan, de extra gelden inbegrepen.

Lees Werkverdelingsplan meer over het werkverdelingsplan