Let op risico’s bij RI&E

Scholen die geen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben, of waar het bijbehorende plan van aanpak ontbreekt, lopen het risico op een flinke boete nu de overheid strenger gaat inspecteren. De arbowet verplicht iedere werkgever om zo’n RI&E te hebben.

De personeelsgeleding in de mr heeft instemmingsrecht op het arbobeleid en het plan van aanpak dat op basis daarvan moet worden gemaakt. De Inspectie SZW heeft aangekondigd dat zij strenger gaat controleren of er een RI&E is en of die ook wordt nageleefd.

Uit tweejaarlijkse onderzoek van TNO blijkt dat de helft van de werkgevers niet aan de verplichting voldoet: er is geen RI&E en ook geen plan van aanpak. Hoe de cijfers in het onderwijs liggen is niet bekend, maar een medewerker van het Vervangingsfonds vermoedt dat de situatie in het primair onderwijs beter is dan in het bedrijfsleven. “Wij weten dat 46 procent van alle besturen minimaal één school heeft met een RI&E. En er zijn natuurlijk ook besturen met meer dan twintig scholen. Van de 6759 po-scholen gebruiken er 2500 ons instrument Arbomeester. En er zijn natuurlijk scholen die andere instrumenten gebruiken.”

Voor het voortgezet onderwijs zijn geen cijfers over de aanwezigheid van een RI&E beschikbaar, zegt Rick van Workum van Voion. Hij vermoedt dat de onderwijssector ‘niet roomser is dan de paus’, dus dat er heel wat scholen zijn waar zo’n verplichte RI&E ontbreekt. Dat heeft ook een beetje te maken met de onjuiste maar veel voorkomende veronderstelling dat de Arbowet en de Inspectie SZW niet over het onderwijs gaan, denkt hij. “De Inspectie voor het Onderwijs wordt in de sector natuurlijk als dé inspectie gezien.”

In 2016 heeft TNO werkgevers gevraagd naar de aanwezigheid van een RI&E en toen was de onderwijssector daar wel bij betrokken. Instellingen mochten zelf aangeven of ze aan die verplichting voldeden en daarop antwoordde 36 procent met ja, 53 procent met nee en 10 procent wist het niet.

Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk, maar voor de mr blijft het de moeite waard na te gaan of de school aan alle verplichtingen op dit front voldoet. Sowieso natuurlijk uit het oogpunt van veiligheid en personeelsbeleid, maar ook om een flinke boete te voorkomen. De Inspectie SZW kan een directe boete opleggen van 4500 euro voor het ontbreken van een RI&E, voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Het boetebedrag was eerder 3000 euro. Het boetebedrag voor bedrijven met minder dan vijf werknemers is verhoogd van 300 naar 450 euro. De werkgever die niet beschikt over een bijbehorend Plan van Aanpak, een essentieel onderdeel van de RI&E, kan tegen een directe boete oplopen van 3000 euro. Dat was eerder 750 euro.

Ook interessant voor jou