Lief en leed pot

Voor huwelijken, overlijdens en andere levensgebeurtenissen heeft onze school een lief- en leedpot om collega’s een moreel steuntje in de rug te geven. Heeft onze medezeggenschapsraad adviesrecht of instemmingsrecht over de inzet van dat geld?

Antwoord

Kort gezegd: geen van beide. De zorg voor een lief- en leedpot is veelal via het team toevertrouwd aan een of meer collega’s met een bovengemiddeld groot hart en als het goed is, zijn daar afspraken gemaakt over verantwoording – met respect voor de privacy van de betrokkenen. Zulke informele steun hoort niet thuis in het complexe bouwwerk van regels in de medezeggenschap. Als de lief- en leedpot op uw school in beheer is bij de directie, wat ook voorkomt, is het nog niet meteen een zaak voor medezeggenschap. De bedragen waar het om gaat zijn te klein om een rol te spelen in de discussie over de begroting bijvoorbeeld. Uiteraard kunt u de kwestie wel bespreken, onderling en met de overlegpartner, aangezien de mr over alles dat op school gebeurt een mening mag hebben.