Maatregelen Corona: uniform of maatwerk

Corona zorgt voor veel ad-hocmaatregelen en ook wel onduidelijkheid over wie waarover gaat. Het bestuur van Varietas (30 po-scholen in Gelderland, Salland en Twente) dacht voor de zomer snel een uniforme maatregel te treffen voor de heropening van alle scholen in juni. Alle scholen moesten de twee weken voor de zomervakantie halve dagen les gaan verzorgen, was het idee. Een crisismaatregel, dus behoeft geen instemming van de mr, dacht het bestuur.

De mr van één van de aangesloten scholen, in Joppe, protesteerde en het voorstel werd na een spijtbetuiging van de bestuurder, alsnog in stemming gebracht. Pragmatisme leidde tot instemming: het ging maar om 13 schooldagen en het moest snel. Maar, zegt de mr van de Joppeschool in de regionale krant De Stentor, in het vervolg moet er in elk geval meer aandacht zijn voor het individuele karakter van elke school. Uniformiteit bij zulke maatregelen is vooral handig is voor het management.

De bestuurder van Varietas bestrijdt dat natuurlijk: “Als we elke school zelf hadden laten beslissen, komen de directeuren daarvan onder druk te staan van ouders die allemaal iets anders willen. Daarom willen wij als een soort hitteschild fungeren.”

Het is duidelijk dat niet iedere mr behoefte heeft aan zo’n ‘beschermende’ opstelling van het bestuur.

Ook interessant voor jou

image description
Bel of mail nu!