Mag coronageld naar invalbeurten?

We hebben een ondersteuner aangesteld met de gelden van het Nationaal Progamma Onderwijs, maar die wordt vaak ingezet om zieke collega’s te vervangen. Klopt dat wel?

We hebben een ondersteuner aangesteld met de gelden van het Nationaal Progamma Onderwijs, maar die wordt vaak ingezet om zieke collega’s te vervangen. Klopt dat wel?

Het is wel snel maar niet slim om vervanging zo te regelen. De NPO-gelden zijn bedoeld voor extra handen in de klas en daarbuiten, om leerlingen met corona-achterstanden te helpen. Vervanging valt daar niet onder.

Als de school op de gebruikelijke manier een invaller haalt uit de invalpool, is daar budget voor. Door de NPO-collega voor de klas te zetten, lekt het geld weg dat bedoeld is voor de zwakste leerlingen.

Als mr kunt u deze bezwaren noemen in de overlegvergadering en erop wijzen dat de kwetsbaarste leerlingen zo geen hulp krijgen. Wijs er ook op dat deze praktijk niet past bij de afspraken die u samen heeft gemaakt bij de schoolscan, de gekozen interventies en het schoolprogramma.

Ook interessant voor jou