Mag de leiding zonder onze instemming een bestuurssecretaris introduceren?

De raad van toezicht en het college van bestuur vinden dat er voortaan een bestuurssecretaris nodig is, en hebben meegedeeld dat ze die voor een proefperiode van twee jaar gaan aanstellen. Het budget lijkt beschikbaar, maar hoe zit het met onze positie als gmr?

Antwoord

Elke nieuwe functie op school moet eerst worden omschreven in het functieboek en dat betekent instemming vragen aan de personeelsgeleding van de gmr. Bepalingen in het functieboek over de introductie van nieuwe functies op proef, waar uw bestuur naar verwijst, kunnen dit recht van de gmr niet buiten werking stellen. De raad van toezicht heeft geen rol; die gaat alleen over de aanstelling en ontslag van de statutaire bestuurders. Ook al kan een bestuurssecretaris hulp bieden aan rvt én cvb, het blijft een ondersteunende functie. Uw bestuur moet net als bij andere wijzigingen van het functieboek netjes de route via de gmr volgen.

Ook interessant voor jou