Mag de mr individuele afspraken in het formatieplan controleren?

Onze leraren hebben veel vragen over de lesverdeling, de uit te geven taken en de normering hiervan in uren. Kunnen we als mr een zichtaccount claimen in de formatieplannersoftware om te controleren of gemaakte afspraken worden uitgevoerd?

Antwoord

De mr toegang geven tot individuele gegevens in de formatieplanner is ongetwijfeld in strijd met het privacybeleid dat op uw school moet zijn afgesproken met instemming van de personeelsgeleding. Op zo’n manier afspraken willen monitoren is bovendien te gedetailleerd. In de medezeggenschap over taakbeleid en de normering maakt u duidelijke afspraken met de overlegpartner, waarbij niet alleen de wet maar ook de cao u een steuntje in de rug geeft. Via een achterbanraadpleging is het mogelijk collega’s hun ervaringen te laten delen en ze te wijzen op hun rechten. Of houd een spreekuur waarbij leraren hun jaartaakformulier met u kunnen bespreken zodat u samen inzicht krijgt in de toepassing van het beleid en knelpunten. Een AOb-consulent kan u daarbij assisteren.

Ook interessant voor jou