Meer dan 940 lesuren dit jaar, hoe zit dat?

Onze directeur vindt het heel gewoon als collega’s meer dan 940 uur in een schooljaar lesgeven, zolang dat het gemiddelde over acht jaar blijft. We gaan er keer op keer overheen en dat werd heel zichtbaar toen er een fulltimer bij kwam. In een gewijzigde jaarplanner blijkt opeens ook nog een vrije dag verdwenen. Wat kunnen we doen?

Uw directeur verwart de onderwijsuren voor leerlingen met de lesuren voor personeel. Voor de kinderen mag het aantal uren worden gemiddeld over hun tijd van groep 1 tot en met 8, maar voor personeel in het primair onderwijs geldt de jaartaak van 1659 uur. Daarbinnen is 940 lesuren de norm.

Individueel, dus zonder bemoeienis van de mr, kunnen leerkrachten akkoord gaan met een hogere lestaak in een schooljaar, bijvoorbeeld als het jaar door wisselingen in de vakantiespreiding langer duurt. Ook de opslagfactor voor het voor- en nawerk moet dan worden aangepast. Dit staat allemaal in de cao voor primair onderwijs, met de opdracht aan werkgever en werknemer om er samen in overleg uit te komen. Eenzijdig de uren en taken vaststellen zoals uw directeur lijkt te doen, past daar niet bij.

Ook wijzigingen van de jaarplanning horen thuis aan de overlegtafel. U moet weten waar u aan toe bent als personeel en daarom moet de jaarplanning voor de zomer klaar zijn. Er kunnen redenen zijn om iets te veranderen, maar dat hoort dan wel in overleg met de mr te gebeuren. Zomaar de verandering online plaatsen is geen voorbeeld van goed werkgeverschap.

Daar kunt u de directeur op wijzen en aandringen op betere communicatie.

Deze vraag van een medezeggenschapsraad is beantwoord door de mr-consulenten van de AOb binnen de dienstverlening van het Servicepakket Medezeggenschap voor primair onderwijs.

Ook interessant voor jou

image description