Mixen met het rooster

Op de twee scholen voor speciaal onderwijs van stichting Volare in Nunspeet bevalt het continurooster volgens het Hoornse model met drie lange en twee korte dagen toch niet goed.

De stichting wil naar vijf gelijke dagen, van 8.30 tot 14.00 uur. Dat is wel zo praktisch voor de aansluiting met buitenschoolse opvang en andere vormen van samenwerking. Het personeel gaat akkoord, bij de ouderraadpleging zijn er weinig tegenstemmen, maar de oudergeleding in de gmr verzet zich en gooit een eigen variant in de mix: vier gelijke dagen, woensdagmiddag vrij – en dat alles aan de vooravond van de zomervakantie. De nieuwe variant zou betekenen dat de besluitvorming en het overleg van voren af aan begint, en daar wil de geschillencommissie niet aan. Ze volgt het bestuur: vijf gelijke dagen zijn beter voor het leerrendement, wat voldoende blijkt voor vervangende instemming.
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109340, 14 juli 2020