Moet dat, een statuut?

Is het verplicht om als medezeggenschapsraad statuten te hebben? Zo ja vanaf wanneer?

Antwoord

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) legt het fundament voor het werk van uw mr. Het ‘huis’ dat u daarop bouwt met uw bestuur kunt u zelf inrichten met het gereedschap dat de Wms aanreikt.Als uw bestuur meerdere scholen onder zijn hoede heeft, moet er een medezeggenschapsstatuut zijn voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het bestuur komt met een voorstel en als twee derde van de gmr-leden instemt is het geldig. Bent u een zogeheten eenpitter, een bestuur met één school, dan is het statuut een mr-zaak.
Het tweede belangrijke document voor elke mr is het medezeggenschapsreglement. Ook daarbij komt een voorstel van het bestuur en moet twee derde van de mr-leden instemmen.
Meer informatie op infowms.nl
Verschenen in infomr 3/2018