Mr-collega ziek, wat nu?

Een van onze mr-leden uit de personeelsgeleding is uitgevallen wegens langdurige ziekte. De werkbelasting voor de anderen neemt toe. Wat kunnen we doen?

De mr-consulenten van de AOb krijgen deze vraag vaker. Onverwachte langdurige uitval kan ook betekenen dat de mr ineens een specialisatie kwijt is en in kleine organisaties loopt mogelijk ook het draagvlak bij de achterban een deuk op. Het is correct dat een volledig bemande mr bijdraagt aan een betere gedachtewisseling. Mr-leden moeten worden gekozen zoals bepaald in het medezeggenschapsreglement. Jammer genoeg staat daarin meestal geen afspraak over vervanging bij langdurige ziekte. Er is vaak wel iets geregeld voor tussentijdse vacatures, meestal op basis van de laatste verkiezingsuitslag. De eerstvolgende kandidaat is dan aan de beurt voor de resterende zittingstermijn. Maar ook in de voorbeeldreglementen ontbreekt de opvang van langdurige ziekte. Toch is het wel mogelijk door de tekst die van toepassing is bij tussentijdse vacatures te kopieĢˆren en iets te wijzigen. De vervangende kandidaat zou dan in het gat kunnen springen voor de periode dat zieke is uitgevallen, uiterlijk tot het einde van diens zittingstermijn. Andere oplossingen kunnen uitgaan van een ‘running partner’ per kandidaat als mogelijke opvolger, of door kieslijsten met inhoudelijke programma’s te hanteren in plaats van individuele kandidatuur. Iets regelen is in alle gevallen beter dan de zaken op zijn beloop laten, want dan is tijdelijke vervanging onmogelijk