MR in Corona storm?

Nu iedereen vanuit huis werkt, lijken allerlei afspraken niet meer te gelden. Ons management heeft contactmomenten voor het hele team vastgelegd om te kunnen videovergaderen, maar er is geen rekening gehouden met vrije dagen en lesvrije dagdelen. Mag dit wel en wat kan de mr doen?

De wetgeving over medezeggenschap kent geen noodscenario’s, dus alle regels rond advies en instemming blijven geldig. Medezeggenschap bundelt denkkracht en is goed voor het draagvlak. Een verstandige schoolleiding maakt daar gebruik van en een actieve mr ondersteunt voortvarendheid door soepel te zijn met de termijnen.
Kan iets zelfs daar niet op wachten? Maak dan de procesafspraak dat tijdelijke maatregelen gelden tot er wel ruimte is voor advies of instemming. Evalueer de noodmaatregelen zodra dat kan, ook als de crisis nog niet voorbij is. Bijstellen kan immers altijd. En wat vergadertijden betreft: afspraken uit het verleden veranderen niet doordat u nu bij elkaar zit met een beeldverbinding. Na de eerste periode van gewenning is het zaak zoveel mogelijk op ‘normale’ wijze te functioneren. Alleen dan houd u het met z’n allen vol.