Mr krijgt adviesrecht over groepsgrootte

Medezeggenschapsraden krijgen adviesrecht over de groepsgrootte op basisscholen. Dat wordt opgenomen in de Wet medezeggenschap op scholen.

Volgens minister Slob is het belangrijk dat leraren en ouders erover mee kunnen praten. Nu voelen zij zich soms overvallen door besluiten van het schoolbestuur op dat punt. Slob noemt het adviesrecht ‘niet vrijblijvend’: als een bestuur een advies naast zich neer legt, kan de raad naar de geschillencommissie. De minister voelt er niets voor om een maximale groepsgrootte voor te schrijven, zei hij in de Tweede Kamer. “Scholen weten zelf het beste hoe ze hun groepen goed in kunnen delen, ik ga me daar niet in mengen”, aldus Slob.

Verschenen in infomr 2/2018