MR laat zich niet passeren door petitie

Vijf leerlingen van het ISW Hoogeland in Naaldwijk (mavo, havo en vwo) namen in de kerstvakantie van het afgelopen jaar het initiatief voor een petitie: ze wilden dat de verplichte gymkleding op hun school (korte broek en shirt met korte mouwen) zou worden afgeschaft. De verplichte gymkleding zou te weinig rekening houden met meisjes die normaal een hoofddoek en bedekkende kleding dragen en met lichamelijke onzekerheden van jongeren.

Ruim 5000 jongeren zetten hun handtekening onder de petitie, opmerkelijk veel voor een school met 1800 leerlingen. De initiatiefnemers wilden liever gymmen in een lange broek en een shirt met lange mouwen. Als dat al toegestaan zou worden, moest het vanwege de veiligheid in elk geval een strakke broek en een strak shirt worden, zei directeur Han Versloot in een eerste reactie op Omroep West.

Maar de outfit blijft zoals ie was, zegt locatiedirecteur Versloot nu. Dat het beleid niet wordt aangepast, is de uitkomst van breed overleg met de leerlingen, de medezeggenschapsraad en de sectie lichamelijke opvoeding, bevestigt Ton van Spronsen, voorzitter van de locatieraad (de school-mr). “Er waren weliswaar 5800 ondertekenaars van de petitie, maar die kwamen voor het overgrote deel van mensen buiten het Westland, tot uit België toe. Het was geen peiling onder onze eigen leerlingen.”

In de school-mr is na de kerstvakantie wel over het onderwerp gepraat. “We hebben aan de leerlinggeleding meegegeven dat de normale route voor een dergelijk verzoek via de leerlinggeleding in de locatieraad zou zijn.” Die neemt voorlopig geen initiatief om het onderwerp te agenderen, weet de voorzitter. Veel scholieren dragen strakke sporthoofddoekjes tijdens de gymles, dat gebeurt op Hoogeland ook.
Elk schoolbestuur mag zelf de kledingvoorschriften op school bepalen, daarover is wettelijk niets vastgelegd.

Ook interessant voor jou