Mr-lid is ook actieve bewoner

De leraar is lid van de mr én actief in de wijk, hoe mooi is dat? Juist onaangenaam, vindt de werkgever, want er ligt een plan om van zes scholen terug te gaan naar drie, in een nieuwe campus, en de bewonersvereniging discussieert mee.

Op verzoek van zijn werkgever stopt de leraar als bestuurslid van de bewonersvereniging. De leraar wil zijn buurtgenoten niet helemaal in de steek laten en blijft wel lid van twee werkgroepen, wat hem op een berisping komt te staan. Dat is het mr-lid te gortig en bij de beroepscommissie legt hij uit dat de bewonersvereniging geen standpunt heeft over de campusplannen, maar wel een platform is voor discussie.

Voor de werkgever blijft elke betrokkenheid een vorm van belangenverstrengeling, maar dat vindt de commissie geen argument om de vrijheden van dit personeelslid te beperken. Zolang nergens uit blijkt dat de leraar de belangen van de school schaadt, kan hij actief blijven in de mr en in de buurt.

Commissie van beroep funderend onderwijs 109518, 14 januari 2021