MR-scan: het kan nog beter

Hoe staan jullie ervoor als medezeggenschapsraad? Dat is snel te ontdekken door een online scan in te vullen. De eerste resultaten wijzen op professionalisering van de mr, maar project Versterking Medezeggenschap ziet nog veel mogelijkheden om winst te boeken.

De meeste medezeggenschapsraden maken een duidelijk onderscheid tussen een overlegvergadering en een mr-vergadering. In die laatste bijeenkomst worden de besluiten genomen, zonder dat de overlegpartner erbij aanwezig is. “Een flinke verbeterslag”, vindt Kitty Ramakers, projectleider bij het project Versterking Medezeggenschap. De progressie in het overleg blijkt uit de digitale scan die in drie maanden tijd door ruim tweehonderd medezeggenschappers is ingevuld.
De enquête op de site infoWMS.nl is een initiatief van Versterking Medezeggenschap. Iedereen kan de digitale vragenlijst op elk moment van het jaar invullen, benadrukt Ramakers. Ze roept mr-leden op om dat vooral te doen. Het kost niks en het levert veel op, vindt de projectleider. Door de vragen te beantwoorden, het liefst door alle leden van de medezeggenschapsraad uit de verschillende geledingen, krijgt de mr meer inzicht hoe hij als raad functioneert.
Het gaat in de scan om 40 vragen, waarbij je steeds een keuze moet maken uit vier antwoordopties: van helemaal mee eens, via eens, tot oneens en helemaal mee oneens. De vragen zijn gebaseerd op de thema’s uit het Advies Goede Medezeggenschap, invullen kan binnen tien minuten.

Scholingskosten

Ondanks de vooruitgang is de projectleider op sommige punten minder tevreden, zoals de aandacht die mr’s besteden aan hun eigen ontwikkeling. Medezeggenschappers wéten wel dat er geld is voor scholing, dat ze daar recht op hebben en dat het bevoegd gezag die kosten betaalt, maar ze maken er relatief weinig gebruik van. Slechts 62 procent geeft in de enquête aan dat er een scholingsplan is of dat er wordt gewerkt aan de eigen deskundigheidsbevordering.
Ramakers: “Je hebt er recht op! Iedereen heeft het natuurlijk druk, maar als je serieus tegenspraak wilt bieden, dan helpt scholing enorm. Je kunt jezelf met scholing snel professionaliseren als mr.” Ze vindt dat die mogelijkheid ook vanuit directies nog meer moet worden gestimuleerd: “Als bestuurder kun je veel profijt hebben van een mr die goed meedenkt.”
Een mr die de scholing niet bijhoudt, komt vaak snel met 1-0 achter, omdat de leden rouleren: “De kennisachterstand is vaak groot, al zie ik dat besturen en bestuursbureaus steeds vaker hun best doen om mr-leden mee te nemen in ingewikkelde stukken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door opleggers bij financiële stukken te maken.”
Ook een minder fraai resultaat uit de tweehonderd ingevulde scans: een op de drie medezeggenschapsraden krijgt nog steeds te laat de stukken binnen die in een vergadering besproken moeten worden. Dat is weliswaar een vooruitgang in vergelijking met de situatie van een paar jaar geleden, maar plannen blijft blijkbaar een probleem voor sommige bestuurders. Ook valt het nog steeds niet mee voor een mr om de achterban goed te informeren. Slechts 47 procent van de mr’s denkt dat de eigen achterban weet waarmee de medezeggenschappers bezig zijn. Ook blijken mr en schoolbestuur in de helft van alle gevallen elkaars ambities niet te kennen.

Handreiking

Wie de scan heeft ingevuld, krijgt vervolgens via de e-mail een rapport. Dat laat duidelijk zien wat er goed gaat in de eigen mr en waar nog aandacht nodig is. Ook zit er een op de resultaten toegespitst advies bij: lees die of die handreiking nog eens, download een brochure of volg een training. Er zijn bijvoorbeeld aparte folders om ouders dan wel personeelsleden te werven als mr-kandidaat: Ik in de mr, is de gemeenschappelijke titel. Veel informatie is ook te vinden op de sites infowms.nl en op aobmedezeggenschap.nl.
Vul daarom de vragenlijst in en vraag ook je collega mr-leden en de overlegpartner om dat te doen, adviseert Ramakers. De resultaten zijn niet altijd exact hetzelfde en daaruit kun je zien of de mr-collega’s hetzelfde denken over de stand van zaken. “Ga samen het gesprek aan over de verschillen en overeenkomsten in jullie antwoorden. Dit keer gaat het niet om de inhoud, maar om het proces.”
‘Als je serieus tegenspraak wilt bieden, helpt scholing enorm’

Ook interessant voor jou

image description