Na fusieruzie volgt opheffing

Bij een scholenfusie in Badhoevedorp weigert eerst de ene mr instemming en daarna de andere. Jammer, vindt het bestuur, dan gaat de kleinste school dicht. Die presteert onvoldoende.

Niet doen, adviseert de mr over de sluiting van deze Burgemeester Amersfoordtschool, zet liever de fusie door. Dat gaat niet, zegt het bestuur, zolang de andere mr instemming weigert. Voor leerlingen, personeel en ouders is er straks plek in de overblijvende school. Bij de geschillencommissie geeft de actuele situatie de doorslag: met nog 41 leerlingen heeft de school geen zelfstandige toekomst. De mr krijgt het advies vooral goed het instemmingsrecht te gebruiken over de gevolgen van de onafwendbare sluiting.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 109550, 10 februari 2021