NPO en cao Primair Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs om coronaschade in te halen is door het ministerie van OCW opgelegd aan alle sectoren in het onderwijs. De minister heeft de medezeggenschap genoemd als een belangrijke speler bij de beleidsbesluiten en de invoering daarvan, de zogeheten interventies. Instemming van de mr is een vereiste, en bij die instemming zijn diverse bestaande cao-bepalingen van belang.

Met de schoolscan is eerst in samenspraak met het team de analyse gemaakt van wat nodig is op de individuele school, waarbij de Menukaart van maatregelen leidend is. In het primair onderwijs hebben de meeste scholen inmiddels het type maatregelen gekozen. De invulling van zo’n interventie in de praktijk is een aanvulling of wijziging op het schoolplan en dat betekent volgens de Wms (artikel 10b) instemmingsrecht voor de hele MR.

Twee mogelijke interventies uit de NPO-gelden hebben een relatie met de cao primair onderwijs:

  1. Extra inzet van personeel voor werkzaamheden van ‘kennelijk tijdelijke aard’ (cao PO 3.1 lid 3), ook als het gaat om uitbreiding van bestaande aanstellingen. Goed om te weten: wie tijdelijk meer uren gaat werken krijgt voor die extra uren geen apart recht op de transitievergoeding en de ketenbepaling over het aantal opeenvolgende contracten is niet van toepassing. Extra personeel voor werkzaamheden van ‘kennelijk tijdelijke aard’ inhuren kan ook via een uitzendbureau (cao PO 3.18). Maar voordat dit gebeurt hoort de personeelsgeleding te bespreken dat dit een wijziging is van het bestuursformatiebeleid (cao PO 2.1), meestal in de gmr dus. Op de mr-agenda verschijnen de gevolgen voor elke school: aanpassingen van het werkverdelingsplan. Wat er in de extra uren gaat gebeuren volgt de bekende route: eerst bespreken en vaststellen met het team, daarna voorleggen aan de pmr vanwege het instemmingsrecht (cao PO 2.2 lid 10).
  2. Gerichte (na)scholing en ontwikkeling van het team is een andere mogelijkheid voor interventies. Zulke kwaliteitsverbetering richt zich zowel op leerkrachten als op ondersteunend personeel. De doelen van deze interventies horen thuis in het professionaliseringsbeleid. Wijzigingen in dat beleid komen ter instemming op de overlegtafel bij de personeelsgeleding in de gmr (cao PO 9.1 lid 1). De uitvoeringspraktijk per school is een jaarlijks agendapunt voor de personeelsgeleding van de mr. Let daarbij in elk geval op het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en de besteding van het budget (cao PO 9.1 lid 2). Nascholing en ontwikkeling zijn een duurzame interventie, daar kan de school nog jaren plezier van hebben, zelfs als de 8,5 miljard euro aan tijdelijke NPO-gelden is opgebruikt.

Heb je nog vragen dan kun je die stellen bij de MR-trainers, rayonbestuurders en sectorconsulenten. Heb je een abonnement op het mr-service pakket, dan kun je onbeperkt gebruik maken van de mr helpdesk. Onze mr-consulenten helpen je verder. Mail naar medezegenschap@aob.nl om je vraag te stellen.

Heeft jouw mr nog geen mr-service pakket? En wil je terug kunnen vallen op de kennis van onze specialisten? Klik dan hier voor de mogelijkheden

Ook interessant voor jou

image description
Zekerheid
image description
image description