Onevenwichtige verkiezingen

Een deelraad van tien personen, van wie zes afkomstig zijn uit het personeel.

Dat is onevenwichtig volgens de medezeggenschapswetgeving en ook het reglement schrijft het anders voor: vier personeelsleden, twee ouders, twee leerlingen. Als de termijn eindigt voor drie van de zes personeelsleden, houdt de deelraad op het Buitenhout College in Almere toch verkiezingen voor alle ‘vacatures’, tot ongenoegen van het bevoegd gezag. Dat die verkiezingen verlopen via een digitale leeromgeving zet het ondersteunend personeel op achterstand, voert de directeur verder aan, en het is onjuist dat iedereen mocht stemmen op de kandidaten voor de OOP-zetel in de deelraad.

Dat laatste volgt de geschillencommissie niet: het reglement in Almere biedt geen ruimte om alleen OOP’ers te laten stemmen op de OOP-zetel. De deelraad, die de inrichting van verkiezingen ziet als een zaak waar het bevoegd gezag niets over te zeggen heeft, krijgt een veeg uit de pan. Het bevoegd gezag heeft ook als taak om de medezeggenschap te organiseren zoals de wet dat voorschrijft en kan dus niet wegkijken. De commissie verklaart de verkiezingen voor de twee onreglementaire vacatures ongeldig en over de OOP-zetel moet opnieuw worden gestemd in een voor iedereen toegankelijk systeem.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108825/108867/108904, 9 oktober 2019.