Onze bankrekening?

Ons stichtingsbestuur vraagt inzicht in de bankrekeningen van de medezeggenschapsraden. Verschillende mr’s zijn bang dat hiermee onze autonomie bij de besteding van de gelden in gevaar komt. De rekeningen worden ook gebruikt voor de vrijwillige ouderbijdragen aan feesten, schoolreisjes en kampen. Wat zijn onze rechten?

De mr hoeft niet te beschikken over een eigen bankrekening, maar het kan natuurlijk wel. In uw situatie is opmerkelijk dat zo’n rekening ook wordt gebruikt voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dat kan zo gegroeid zijn doordat de oudergeleding van de mr instemmingsrecht heeft op de besteding van deze bijdrage, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de schoolleiding. De stichting moet de uitgaven kunnen verantwoorden, ook als u gezamenlijk besluit dat besteding van de ouderbijdrage inhoudelijk een zaak van de mr’s blijft.