Column: Ook bij medezeggenschap zie je de finesses als een expert aan het werk is

Ik kan enorm onder de indruk zijn van die mensen die schijnbaar moeiteloos artikelen uit de Wet medezeggenschap op scholen kunnen oplepelen. Dat is zo anders dan ik in de wedstrijd zit. In dat opzicht ben ik zelfs op sommige fronten slordig. Een jurist heeft het eens zo uitgelegd: jij hebt de neiging om de strekking en werking van wetsartikelen goed te duiden, maar als je kijkt naar de letter hoe het opgeschreven is, staat er wat anders.

De strekking van de wetsartikelen is voor mij ook veel interessanter. Op basis van jurisprudentie worden wetsartikelen uitgelegd en toegepast, waardoor ze een ruimere of soms een smallere betekenis krijgen. Onderwijsgeschillen heeft daar een mooi boekje over dat de uitspraken van de geschillencommissie kort weergeeft op basis van de wetsartikelen (De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht). Erg interessant!

Ik ben al veel deskundigen op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs tegengekomen. Elke onderwijsorganisatie, vakbond of belangenorganisatie heeft een dergelijke persoon in dienst. Daarnaast heb je journalisten en redacteuren die je ook best als expert kunt aanmerken, omdat zij met grote regelmaat schrijven over medezeggenschap. Endan h eb je nog de beroepsmedezeggenschappers die al decennia op hun eigen school of bij hun eigen bestuur in de mr zitten. Zij hebben door ervaring enorm veel kennis over de mores van medezeggenschap.

Expert word je niet zomaar, ook niet als je een paar jaar in de medezeggenschap hebt meegedraaid. Ervaring is een belangrijke factor, maar om expert te worden is meer nodig. Vergelijk het maar eens: om expert te worden voor het in elkaar zetten van Ikea meubels zul je in ieder geval een paar van deze bouwpakketten in elkaar moeten zetten. Na verloop van tijd zul je merken dat je handigheden ontwikkelt die de handleiding te boven gaan: bijvoorbeeld in het zoeken naar de juiste schroeven of een betere volgorde van het aandraaien van verbindingen voor je ze definitief vastzet. Deze finesses zie je niet in de instructie, maar je ziet ze als een expert aan het werk is. Een ander voorbeeld: als je een dieet volgt, zijn er ook handleidingen over maaltijden en bereiding. Soms erg gedetailleerd met hoeveelheden, manieren van opdissen en tijdstippen van eten. Als je je daar in het begin aan houdt, is het uitgangspunt bereikt. Daarna gaat het erom vol te houden. Je past de voorschriften aan op je eigen situatie en zolang de resultaten naar tevredenheid zijn, denk ik dat je goed bezig bent.

Mijn punt? Medezeggenschap is niet alleen kwestie van het toepassen van de juiste wetsartikelen. Het is eerder maatwerk dat in jouw situatie toegepast wordt. De wet is het kader, de toepassing van dat kader wordt door slimme mensen gedaan. Laten we hen experts noemen!

Philippe Abbing is een ervaren medezeggenschapper en rayonbestuurder voorgezet onderwijs voor de AOb Oost. In elk nummer van InfoMR schrijft hij een column over zijn belevenissen.
Op Twitter is hij te vinden als @PhilippeAbbing