Ook een verstopt besluit telt

Er ligt geen formeel besluit, dus er is ook geen instemmingsrecht of adviesrecht aan de orde.

Met deze redenering vroeg het college van bestuur van het Vechtdal College om een uitspraak te schrappen van de Landelijke Commissie Geschillen WMS. DIe bevestigden in mei 2018 de opvatting van de medezeggenschapsraad van het Vechtdal: verdere integratie van de vijf stichtingen binnen de bestuurlijke samenwerking is wel degelijk voer voor de medezeggenschap, ook zonder adviesaanvraag.

De mr-leden hadden nietigheid ingeroepen toen de overlegpartner de plannen niet wilde bespreken, en daarmee lag de zaak stil. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam steunt de mr: correspondentie met instructies aan directieleden over samenwerking wijst wel degelijk op beleid. Zelfs als er strikt formeel geen besluit is genomen, dan nog moet het college van bestuur met de mr om de tafel. En als er wel een besluit is genomen over samenwerking, kan dat alleen maar van tafel tot de medezeggenschap erover heeft gesproken.

Ondernemingskamer 200.241.836/01, 10 januari 2019