Ook medezeggenschap aan zet bij meldpunt ventilatie

Ventilatie van schoolgebouwen hoort nog hoger op de medezeggenschapsagenda nu er eindelijk een overheidsmeldpunt is voor dit onderwerp, inclusief budget voor CO2-meters in het klaslokaal. Ventilatie is er voor de gezondheid van leerlingen en personeel, en valt onder het instemmingsrecht van de mr.

Die CO2-meters heeft iedere school gewoon nodig als ze er nog niet zijn, maar het meldpunt, ondergebracht bij kenniscentrum RuimteOK, belooft ook advies van experts die alle scholen komen bezoeken. Dat moet leiden tot een quickscan met adviezen over het gebruik van bestaande ventilatie en aanbevelingen voor vervolgstappen.

Medezeggenschappers die goed beslagen ten ijs willen komen bij de beoordeling van ventilatiekwesties, kunnen een trainer van de AOb inschakelen. Zeker als er investeringen in het schoolgebouw nodig zijn om de ventilatie op peil te brengen, is het van groot belang om die goed te kunnen beoordelen. De quickscan op kosten van het ministerie van Onderwijs is een eerste stap naar verbetering, maar zeker in oude schoolgebouwen kunnen meer ingrepen nodig zijn om een veilig en aangenaam werk- en leerklimaat te bereiken – nog een winter lesgeven met de ramen open en de jassen aan is niet gewenst.

“We hebben er lang op gewacht, maar het is wel echt goed nieuws dat er nu een meldpunt wordt geopend waar leraren en ondersteuners uit het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs terecht kunnen”, zegt AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “Er zijn veel zorgen en klachten over ventilatie en luchtkwaliteit, en van de overheid mag je verwachten dat er dan ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen op die meldingen. En goed dat er nu eindelijk CO2-meters worden geregeld.”
Uit diverse enquêtes van de AOb bleek de afgelopen tijd dat op veel scholen de ventilatie nog niet op orde is. Van Gelder: “Het heeft veel te lang geduurd, maar nu lijkt er dan eindelijk iets te gebeuren. Geen dag te vroeg, want het gaat om de gezondheid van het personeel en de leerlingen.”

De AOb-voorzitter roept alle medewerkers en medezeggenschappers in het onderwijs op om vooral gebruik te maken van het nieuwe meldpunt. “We willen hiermee nogmaals de urgentie van goede ventilatie onder de aandacht brengen van de bestuurders. Doe vooral een melding als de ventilatie van jouw klas of school nog niet op orde is.”

Lees ook:

Corona blijft, zet in op veilig werken

Extra AOb-informatie voor de mr

Ook interessant voor jou