Opeens blijft de interim, wat nu?

Nadat het personeelsbestand op onze school was uitgebreid met enkele ondersteunende collega’s en het hoofd stafbureau uitviel, heeft de rector een interim teamleider OOP aangesteld. De mr kreeg dat net als iedereen via een e-mail te horen. Nu is het contract van deze interim verlengd en heerst er onrust bij de ondersteuners. Wij vragen ons af of dit allemaal wel correct verloopt aangezien deze aanstelling nooit met de personeelsgeleding van de mr is besproken.

Bij een wijziging van de formatie geldt een instemmingsrecht, en of deze functie teamleider OOP recent of eerder was ingesteld kunt u zien in het functieboek. De personeelsgeleding van de mr had zeker een rol moeten spelen bij de instelling van de functie en mogelijk ook bij de gewijzigde taakverdeling binnen de schoolleiding die het gevolg kan zijn. Maar als dat niet gebeurt, is de mr zelf aan zet om tijdig actie te ondernemen. De mr had nietigheid kunnen inroepen binnen zes weken na het besluit om de interim voor het eerst aan te stellen, aangezien dat besluit buiten de medezeggenschap om is genomen.

Ook nu die gelegenheid voorbij is gegaan en het besluit daarmee vastligt, staat u niet met lege handen. Zolang het gaat om een interimfunctie kunt u via het initiatiefrecht vragen om een evaluatie van de maatregel. Dan kan de rector meteen uitleggen wat de reden was om de medezeggenschap te passeren. Sommige schoolleiders beweren dat medezeggenschap geen rol speelt bij interimfuncties, maar dat is onjuist. De wet maakt geen verschil.

Inventariseer voor u met de bestuurder aan tafel zit in ieder geval waar de OOP-collega’s tegenaan lopen en welke oorzaken er zijn voor het verminderde werkplezier. De onrust over een andere teamleider kan het signaal zijn dat er meer aan de hand is. Als mr-leden bent u geen coach arbeidsverhoudingen, maar u hebt wel de ruimte om over de inrichting van het personeelsbeleid te spreken en daarbij als oor en oog van uw achterban op te treden. Als dat helpt om de oorzaken van de onrust te vinden en aan te pakken, helpt u iedereen op school verder. Vergeet in elk geval niet om de resultaten van uw overleg met de bestuurder weer te delen met de achterban.