Oud besluit alsnog aan te vechten?

De onderwijstijd op onze school is vorig jaar veranderd in een periode dat we geen functionerende medezeggenschapsraad hadden. Later zijn er verkiezingen uitgeschreven en onze nieuwe mr wil het genomen besluit alsnog aanvechten. Wat kunnen we doen?

Antwoord

Veranderen van de onderwijstijd is een ingrijpend besluit. Daarom geldt een instemmingsbevoegdheid voor de oudergeleding over de wijziging zelf en een tweede instemmingsbevoegdheid voor de personeelsgeleding op het vaststellen van de pauzes en de werktijden. U kunt inmiddels geen nietigheid meer inroepen, aangezien de termijn van zes weken na het besluit is verstreken. Daarmee vervalt de basis voor een formeel geschil. Wel kunt u nagaan of er schriftelijke sporen zijn van overleg tussen de bestuurder en uw voorgangers. Als u dit in kaart heeft gebracht, kunt u via het initiatiefrecht het functioneren van de nieuwe onderwijstijd op de agenda zetten.
Verschenen in infomr 2/2018