Ouders versus personeel

Open blijven met nog geen twintig leerlingen in twee combinatiegroepen kan niet, vinden personeel en bevoegd gezag van basisschool de Gielguorde in De Tike, een dorp van ruim driehonderd inwoners bij Drachten. Fusie met de school in een dorp verderop ligt voor de hand, maar de mr blijkt verdeeld: personeel steunt de fusie, ouders verzetten zich.

Zij zien kansen op voortbestaan met een ander onderwijskundig concept en wijzen erop dat de sluiting slecht is voor de leefbaarheid van het dorp. Ook verwijten ze het bestuur dat dit op sluiting heeft aangestuurd. Volgens de personeelsgeleding is het in de kleine combinatiegroepen ondoenlijk om elke leerling een evenwichtig onderwijsprogramma te bieden. Het schoolbestuur voert aan dat de bekostiging zal worden gestaakt door het teruggelopen leerlingenaantal.
De geschillencommissie, die de zaak pal voor de zomervakantie behandelt, stelt vast dat zowel de ouders als het bestuur steken hebben laten vallen, maar laat de kwetsbare onderwijskwaliteit, de opheffingsnorm en het teruglopende kindertal de doorslag geven: de fusie met de buren gaat door.

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 108811, 12 september 2019
https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-fusie-school-zwaarwegende-omstandigheden-rechtvaardigen-het-te
https://onderwijsgeschillen.nl/sites/default/files/108811_anonieme%20uitspraak.pdf