Ouders zijn niet almachtig

Een leerling met gedragsproblemen is volgens de Daltonschool niet meer te handhaven in groep 7, het is tijd voor speciaal basisonderwijs. Dat begint met een toelaatbaarheidsverklaring, maar het samenwerkingsverband weigert de aanvraag. Reden: de ouders van de leerling willen hun kind in het regulier onderwijs houden en weigeren hun handtekening. In zo’n geval geldt bij dit swv de regel dat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen.
Gevolg van dat in samenspraak met de ondersteuningsplanraad vastgestelde beleid: de leerling valt tussen wal en schip. De ouders, die zich niet neerleggen bij verwijdering, blijven het kind naar school sturen. Leerkrachten en begeleiders weten zich geen raad, de leerling zwerft huilend door de gangen. De geschillencommissie passend onderwijs, waar de ouders bezwaar maken tegen de voorgenomen verwijdering, constateert dat de Daltonschool al het mogelijke heeft gedaan. Het samenwerkingsverband krijgt een veeg uit de pan: de onwrikbare eis dat ouders instemmen met toelating tot het speciaal onderwijs is in strijd met de wet. Elke school mag een aanvraag doen, het swv moet die beoordelen in plaats van ouders de macht te geven om de school als het ware te gijzelen. De situatie die dit swv heeft laten ontstaan, maakt het de school onmogelijk om zorg te dragen voor passend onderwijs.
Geschillencommissie Passend Onderwijs 108560, 6 maart 2019

Verschenen in infomr 2/2019