Over steun valt niet te twisten

Heeft de medezeggenschapsraad ondersteuning nodig, bijvoorbeeld een AOb-servicepakket? Over de kosten daarvan moeten scholen niet moeilijk doen, blijkt uit een recente uitspraak in een geschil waar het bevoegd gezag niet wilde betalen.

De medezeggenschap op het Avicenna College voor islamitisch voortgezet onderwijs kampt sinds 2018 met nogal wat problemen. De directeur-bestuurder van de Rotterdamse school bemoeide zich ten onrechte met verkiezingen en verzette zich tegen het inschakelen van de AOb door de zittende mr-leden. De factuur voor het mr-servicepakket van de AOb kon hij ook inhouden op de salarissen, klonk het zelfs.
Zo ver kwam het niet en bij de Landelijke Commissie Geschillen WMS kreeg de directeur twee keer te horen dat medezeggenschappers gelegenheid moeten krijgen om hun werk te doen. Het mr-reglement bleek onwettige belemmeringen op te werpen. Zo stond er nog in dat het bevoegd gezag toestemming moet geven voor het inschakelen van juridische ondersteuning. Volgens de geldende regels moet de mr zo’n voornemen melden, waarna het bestuur mag reageren. Maar als de mr een jurist nodig heeft, dient de school de kosten te betalen. Daarmee wil de wetgever een gelijk speelveld creëren tussen mr en bevoegd gezag, dat immers zelf zelden aarzelt om een advocaat in te schakelen.
Over ondersteuning via een servicepakket moet de school niet zo ingewikkeld doen, vindt de geschillencommissie. De toegang tot telefonisch advies, vier uur rechtsbijstand en korting op cursussen is te zien als een basisondersteuning voor elke medezeggenschapsraad en valt daarmee onder redelijkerwijs noodzakelijke kosten. Het is een kostenpost in dezelfde categorie als koffie, vergaderruimte, contact met de achterban en het bijwonen van een congres of een cursus.

“Deze uitspraak is een enorme bestuur opsteker”, zegt AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning over dit onderdeel van de beslissing van de geschillencommissie. “Alle mr’s kunnen nu zonder toestemming vooraf een pakket bij ons afsluiten.” Dat kost 495 euro exclusief btw per jaar, aan te vragen via aobmedezeggenschap.nl.
Op de Rotterdamse school speelden nog meer problemen. De geschillencommissie gaf de directeur-bestuur in de laatste uitspraak een zeer directe aanwijzing: “De Commissie legt het bevoegd gezag hierbij de verplichting op de mr in staat te stellen op reguliere wijze zijn werkzaamheden te verrichten en, meer specifiek, de faciliteiten te bieden en geen belemmeringen op te werpen voor communicatie van de mr met de achterban.”
Is dat ook gelukt? InfoMR heeft het de betrokken mr gevraagd, maar de mr-leden wilden er op dit moment niets over zeggen.

Landelijke Commissie Geschillen WMS 108585/108586, 25 februari 2019

Verschenen in infomr 2/2019