Overuren in crisistijd?

Zolang de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis kan ons ondersteunend personeel maar weinig werken. Het college van bestuur vraagt ze daarom overuren op te nemen. Is dat af te dwingen?

Corona betekent voor iedereen overmacht, maar dat is geen reden om te morrelen aan opgebouwde verlofrechten. Het ondersteunend personeel is beschikbaar voor werkzaamheden, het valt deze medewerkers niet te verwijten dat thuis werken niet altijd mogelijk is. Creatieve werkgevers kunnen de beschikbare tijd inzetten voor scholing of ondersteuning van andere activiteiten. De medezeggenschapsraad kan daarover meepraten of initiatieven nemen. Goed om te weten is dat de bekostiging gewoon doorloopt, de school zit dus niet in financiële nood door deze gezondheidscrisis. De enige opgedroogd inkomstenbron is de verhuur van ruimte aan sportclubs en andere verenigingen. Zo’n tegenvaller mag de school niet compenseren door een greep in de rechten van het OOP.