Project Versterking Medezeggenschap; subsidie stopt

Per 1 april 2020 is het project Versterking medezeggenschap beëindigd; het ministerie van OCW heeft de subsidie stopgezet. Het is wel de bedoeling dat er ondersteuning blijft voor medezeggenschappers in po en vo, maar hoe dat vorm zal krijgen is nog niet duidelijk.

Samen met de betrokken ouder-, vak- en besturenorganisaties houdt de stichting Onderwijsgeschillen voorlopig alle informatie die het project heeft opgeleverd, beschikbaar. Zo blijft op de website infowms.nl alle actuele informatie rondom de Wms staan. Onderwijsgeschillen zal deze website bijhouden.

Handreikingen rond onderwerpen als overleg met de toezichthouder, medezeggenschap rond fusies en het financiële beleid blijven daar gewoon beschikbaar voor iedereen, evenals de collectie good practices. Ook de MR-scan, die door Versterking medezeggenschap werd ontwikkeld, blijft op deze website beschikbaar.
Kitty Ramakers was de afgelopen jaren projectleider van Versterking medezeggenschap. Zij vindt dat er een duidelijke professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden, zowel bij medezeggenschappers als bestuurders. “Ze ervaren dat in een vroeg stadium overleggen tot meer draagvlak en betere besluitvorming leidt.” Ze benadrukt dat scholing nog te vaak een ondergeschoven kindje is: “In de waan van de dag heeft het geen prioriteit. Maar door meer kennis kun je proactiever zijn en constructiever meedenken.”