Rechten bij benoeming via noodplan?

Vanwege de coronacrisis heeft onze schoolleiding een noodplan bedacht. Daar staat ook in dat een van de conrectoren als plaatsvervangend rector zal fungeren in geval van nood. De rector en wij vroegen ons af of dit een zaak is waarover de mr advies moet uitbrengen?

Complimenten voor de voortvarende aanpak en het is goed dat het noodplan er rekening mee houdt dat bij uitval van de rector er weinig tijd kan zijn voor overleg. Nu is die tijd er wel, dus er is alle reden om de regels van de Wet medezeggenschap op scholen gewoon te volgen. De mr heeft adviesbevoegdheid bij aanstelling of ontslag van de schoolleiding. In eerdere gevallen is vastgesteld dat die adviesbevoegdheid ook gaat over interim-oplossingen. Het is voorstelbaar dat de hectiek reden was om eerst het noodplan te maken, maar we adviseren uw mr om te laten weten dat de raad graag advies wil uitbrengen. Behalve de aanwijzing van de conrector zijn er vast nog wel meer onderwerpen waar u iets over kunt zeggen.

Ook interessant voor jou