Rechtsvorm als bestuurszaak

Het bestuur van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs is opgericht als stichting, maar wil liever verder als vereniging. De ouders en personeelsleden in de ondersteuningsplanraad claimen instemmingsrecht op de nieuwe rechtsvorm, omdat de oude vorm vermeld staat in het ondersteuningsplan en omdat een eerder verzoek om instemming in 2015 is ingetrokken
Maar twee jaar later vraagt het bestuur uitsluitend advies. Nee, zegt de opr, want zo is er te weinig toezicht. En de opr roept nietigheid in. Bij de geschillencommissie telt de tekst van de wet en die laat weinig te raden over: wat er ook vermeld staat in documenten, de opr heeft geen instemmingsrecht op de bestuursvorm. De stichting kan worden omgezet in een vereniging.

LCG WMS 107862, 9 januari 2018

Verschenen in infomr 2/2018