Rode pen door ons jaarverslag?

Antwoord

Onze bestuurder heeft het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gelezen en allerlei correcties toegepast, die nu op de agenda komen van de overlegvergadering. Onjuiste formuleringen willen we natuurlijk veranderen, maar er zijn ook punten waar we anders over denken. Wat nu?
Het jaarverslag van de mr is een zaak van de mr, dus de bestuurder kan niets voorschrijven. Uiteraard kan het bevoegd gezag net als iedereen op het stuk reageren na publicatie. Bij fouten siert het de mr om die te herstellen. In uw geval verlangt de bestuurder inhoudelijke aanpassingen. Dat gaat te ver.Voor een volgende keer: er is niets op tegen om een jaarverslag in concept naar de bestuurder te zenden voor publicatie. Geef wel aan wat uw bedoeling is: ter kennisname, of voor commentaar op eventuele feitelijke onjuistheden. Ook dan blijft de definitieve versie een zaak van de mr.