Rollenspel rond medezeggenschap: gymzaal ofcircustent?

Net als politiek, oorlog en handel is ook medezeggenschap tastbaar te maken door het als een spel in te richten. Scholierenorganisatie LAKS en het project Versterking Medezeggenschap leggen de kaarten op tafel.

De schoolkantine staat ter discussie in de mr-vergadering. Moeten er voortaan alleen nog maar gezonde producten worden verkocht? Of is er eigenlijk wel een kantine nodig? De meeste leerlingen lopen toch naar de Aldi om de hoek om daar uit het veel grotere assortiment te kiezen. Wat vind je daarvan als ouder, als leerling of als personeelslid? Ieder heeft zo z’n eigen belangen. Benoem die eens, en probeer anderen te overtuigen van jouw visie.

Oefen je mening

Zo’n discussie over de kantine vindt op veel scholen plaats. Het is in dit geval een voorbeeld uit het spel ‘Schoolgebouwd’, dat is ontwikkeld door het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) en het project Versterking Medezeggenschap Alex Friso, beleidsmedewerker bij het LAKS: “Een medezeggenschapsspel waarmee je kunt oefenen in het vormen en onderbouwen van je mening, argumenteren, inleven in belangen en zoeken naar een compromis.” Nadenken over fictieve maar uit het leven gegrepen schooldilemma’s kan helpen om meer leerlingen te betrekken bij het mr-werk, hopen de bedenkers. “Je kunt het spel bijvoorbeeld spelen tijdens een les maatschappijleer. Leerlingen die niet in een mr zitten merken zo hoe het werkt en wat het belang is van participatie en discussie.”

Iedereen tevreden

Het bordspel kent vier spelersgroepen: ouders, leerlingen, docenten en directie. Met goede argumenten verdienen de spelers bouwstenen, die geschikt zijn om een school op te bouwen. De crux: het heeft geen zin om in je eentje alle bouwstenen naar je toe te harken. Je kunt dit spel alleen winnen als je met alle vier de partijen tot overeenstemming komt: “Want een goede school is een school waar iedereen tevreden mee is.” Voorbeelden van andere dilemma’s die in het spel verwerkt zijn: de school is te klein. Mogelijkheden waaruit gekozen kan worden: extra gebouw erbij huren, maar dat ligt wel op 15 minuten fietsafstand. Optie twee: de gymzaal verbouwen tot twee lokalen en voortaan buiten gymmen. Of is de beste oplossing optie drie: een verwarmde circustent op het schoolplein plaatsen?

Formeel meepraten

Voor elke belangengroep in de mr zijn voor- en nadelen bij alle opties, dus dat maakt de dilemma’s leuk om over te sparren, hoopt LAKS. “We willen laten zien wat medezeggenschap is en dat je kunt leren om mee te praten. Dat je je mening kunt laten horen over zaken op school en dat een directie die dan ook formeel mee moeten nemen.” Nog een uit het leven gegrepen dilemma in het spel: leerlingen klagen over de nakijktijd. Alleen nog meerkeuzetoetsen? Boven-bouwers inzetten voor nakijkwerk? Of docenten verplichten om een toets binnen een week na te kijken? De thema’s die in dit spel aan bod komen zijn echt herkenbaar, vinden de leerlingen van de leerlingenraad van het Oostvaarderscollege, die het spel uitprobeerden. “Je kunt je zo goed inleven in hoe andere geledingen zich voelen. Het lijkt ons wel handig voor mensen die nieuw zijn in de mr.”

Het spel Schoolgebouwd is te bestellen bij het LAKS: www.laks.nl/bestelspel/
De administratie en verzendkosten zijn 10 euro.

Verschenen in infomr 2/2019