Samenwerking: school en kinderopvang combineren hun medezeggenschap

Kinderopvang kent een ondernemingsraad en oudercommissie, scholen hebben de medezeggenschapsraad. Ondanks uiteenlopende regels kunnen die hun krachten bundelen om slimmer en doeltreffender te werken. In Heerhugowaard staat alles klaar voor de start van de Blosseraad.

Met vierhonderd medewerkers in de kinderopvang en zevenhonderd in het onderwijs is Blosse uit Heerhugowaard een grote speler rond Alkmaar. Het merendeel van de 28 locaties is een kindcentrum met onderwijs en opvang. Voor de kinderen vloeit dat aanbod in elkaar over, maar voor ouders en personeel gelden de wettelijke verschillen bij geldstromen en medezeggenschap. Op papier dan, want de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Blosse hebben de barrières opzijgeschoven.

“Er zijn zoveel documenten waar we allemaal iets over konden zeggen. We waren daar steeds apart mee bezig, tot we in de gaten kregen dat het gemakkelijker kon”, zegt gmr-voorzitter Dick Bulthuis.

Voorzitter Miranda Seton-de Graaf van de Ondernemingsraad: “We zitten sinds een jaar als voorzitters en secretarissen een dag per week in dezelfde kantoorruimte en dat bleek heel zinvol.”

Drie keer per jaar gezamenlijk vergaderen met de voltallige gmr en or draaide uit op de vraag of het ook structureel samen kon. Het antwoord: met aanvullende reglementen en afspraken valt in harmonie heel wat te regelen. Mochten de partners er onderling niet uitkomen, dan blijft het mogelijk terug te vallen op ieders wettelijke positie. Datzelfde is nodig als er een geschil mocht ontstaan.

Weerstand

Bij de opvang lijken ouders en personeel tegengestelde belangen te hebben, aangezien de rekening altijd bij de ouders terechtkomt. Seton: “Wij dachten daarom dat gezamenlijke medezeggenschap in de kinderopvang niet zou lukken, maar het blijkt juist veel op te leveren. Zolang je elkaar niet hoort, ontstaat er geen begrip. Als de or voorheen iets bedacht dat invloed had op de uurprijs, kwam er vanzelf weerstand. Nu kunnen we eerst uitleggen waar zo’n gedachte vandaan komt, elkaars expertise gebruiken en het grote belang voor ogen houden.”

Een succesvol voorbeeld is de regeling voor niet gebruikte opvanguren. Inhalen mocht, maar lukte zelden door personeelstekort. De nieuwe afspraak: als kinderen op het laatste moment niet naar de opvang komen, vervallen die uren zodat de stuwmeren niet voller raken. Seton: “Als je dat apart bespreekt, ervaren ouders dat er iets wordt afgepakt. In de gezamenlijke bijeenkomst konden we uitleggen hoe leidsters steeds nee moesten verkopen, zodat die uren nooit op te maken waren. We zijn uitgekomen op een compromis over het aantal dagen vooraf dat ouders kunnen afmelden.”

Gezamenlijkheid brengt de organisatie verder, zegt Bulthuis. “Als we met een groep kinderen op stap gaan, zijn daar regels voor. Die hebben we samengevoegd zodat we met één protocol kunnen werken.”

De voorzitters van gmr en or hebben elkaar ook gevonden bij de begrotingsbesprekingen. “Het is veel makkelijker sparren doordat we bij elkaar zitten. Dit is echt een aanrader voor iedere organisatie met kindcentra.”

Noodrem

De nieuwe Blosseraad krijgt twintig leden in vier groepen van vijf: personeel opvang, ouders opvang, personeel gmr en ouders gmr. Na verkiezingen gaan ze negen tot tien keer per jaar vergaderen, net als de gmr en or tot nog toe. De Blosseraad wordt via mandaten bevoegd om over alle onderwerpen mee te praten, advies te geven en in te stemmen.

Seton: “Wij zijn opvang en onderwijs ineen en we denken dat dit de toekomst is voor heel Nederland. Nu we ideeën en documenten niet meer van het ene orgaan naar het andere schuiven is er veel ruis uit de lucht en hebben we een bredere visie dankzij elkaars expertise.”

Bulthuis: “Voor ouders van de opvang is dit een uitbreiding van de mogelijkheden. Tot voor kort konden zij alleen praten over tarieven, maar deze ouders zijn net zo deskundig als wij. En als ergens toch iets gaat botsen, zal blijken hoe goed onze samenwerking is.””

Tips

  • Denk niet in jullie en wij. Daar ben je zelf bij.
  • Durf gebruik te maken van adviezen van anderen.
  • Houd het grote doel voor ogen.

Meer weten? De Blosseraad is bereikbaar via gmr@blosse.nl

Kader
Rechten en plichten|
AOb-bestuurder Anton Bodegraven: “Deze combinatie van mr en or betekent geen inperking van de rechten en plichten op grond van de Wms of de cao po, tenzij de wet of cao zelf daar ruimte toe biedt.”

 

Wellicht vind je dit ook interessant: